Vil Miyami, ansanm ak Miyami estasyonnman otorite, te etabli yon nouvo SERVICE òdonans (PDF) nan mwa Oktòb, lane 2004. Òdonans sa a kouvri operasyon an ki tout SERVICE pèmanan la a, nan vil Miyami te etabli pou restoran yo ak gwo sant yo, tankou moun yo te kreye pou aktivite espesyal yo ak yon lòt lè yo itilize. Operatè yo kounye a te mande pou remèt yon aplikasyon fòmèl sa yo revize plizyè vil lis, epi ke yo bay sou e revize Miyami estasyonnman otorite.

Òdonans sa a te apwouve pa vil nan Miyami komisyon an nan mwa Oktòb la e pwal totalman anplas pa pi ta pase 1 Janvye 2005. Kounye a, materyèl ki te kreye pou ede ou konprann kap plizyè nouvo òdonans SERVICE, tankou kondisyon ki va nesesè pou nou swiv pou yo antre nan konpliyans. Pwal gen yon aplikasyon fòmèl, prèv pou asirans apwopriye ak lisans professionnelle, lokasyon rampe espas nan piblik emprise (si li nesesè), ak prèv ki kote depo yo ye pou kliyan SERVICE mande. An plis, tout operatè a bezwen siy vòl ak apwouve pa plizyè lis vil ki gen travo piblik, polis, ak zonage, anteryè compter operasyon.

Remèsye ou pou ou pasyans ak nou gade an navan pou l travay ak ou sou siksè ekszekisyon òdonans SERVICE a. Si ou gen nenpòt kesyon, souple kontakte Depatman sèvis Kliyantèl nou nan 305-373-6789 x 289. Remèsye ou anpil pou konpweyansyon ak gòl ou ki nouvo pwogram SERVICE sa a.