Miami garaj otorite

Jwenn pakin nan Miami, peye pou pakin pa telefon ak sou entenet

Enfòmasyon Jeneral Otorite Parking Miami an, ofisyèlman ke yo rekonèt kòm Depatman Off-Street Parking of Off-Street Parking of The Off-Street nan vil Miyami, te kreye an 1955 pa yon Lwa espesyal nan Lejislati Eta Florid la ak enkòpore nan vil Miami an 1968.
Misyon nou Otorite Pakin Miami an pral satisfè bezwen pakin kominote a atravè inovasyon ak patenarya pandan y ap kenbe yon angajman nan etik, responsablite fiskal, devlopman ekonomik, ak ekselans operasyonèl.
Vizyon nou Otorite Pakin Miami an pral resous santral pou planifikasyon, finansman, devlopman ak jesyon nan pakin nan Sid Florid pandan y ap demontre angajman nou nan estanda etik fò kòm byen ke kontribiye nan pi bon nan kominote nou an.

6 milyon machin anyèlman, 34.000 espas pakin nan 15 garaj sifas pèdi11.200 sou espas lari yo