Miami estasyonnman otorite pran angajman pou fè li sit entènèt aksesib a pou tout moun. Pou mande materyèl fòma aksesib a, interprètes/pa siy ak/oubyen kèk aranjman pou patisipe nan okenn Miyami estasyonnman otorite sipòte pwogram oswa reyinyon yo, tanpri rele 305-373-6789 oswa [email protected] e-mail. Souple pèmèt biznis jou omwen sis (6) pou sèvis interprétation/pa siy oubyen lòt demann akomodasyon. TTY moun ka rele tou 711 (Florid relè sèvis).

Aksesib a mache

    Si ou gen difikilte pou jwenn akse nan nenpot pati oswa karakteristik nan sit entenet nou an, ranpli fom ki anba la a ap ede nou korije pwoblem nan kom byen vit ke posib.