Otorite nan pakin Miyami sevi ak yon sistem Eakizisyon ki bay sevis entenet ki baze sou kominote a machann. Sistem nan "BidSync" Eakizisyon fe li pi fasil yo we ak reponn a solisyon nan men otorite Miyami.

Makanjè yo ka enskri nan: https://prod.bidsync.com/miami_parking_authority

MPA Logo

Jwenn benefis ki genyen nan BidSync

  • Akse a opotinite pou tout otorite nan Mayami an sou entenet
  • Of Notifikasyon soti nan otorite a kouriyel Miami nan bwat resepsyon ou
  • Ability yo reponn a otorite a of elektwonikman  
  • GRATIS akse a of soti nan lot ajans nan rejyon ou lan
  • Pwosesis enskripsyon BidSync la gratis epi yo pral pran mwens pase senk minit pou konplete.

Pwosesis enskripsyon BidSync la gratis epi yo pral pran mwens pase senk minit pou konplete.

Of aktyel

Otorite Parking Miami an ap solisite pwopozisyon ki soti nan lokal yo, etabli konsesyonè ki kalifye pou bay sèvis machin dlo pou lave piblik la nan kat (4) garaj pakin piblik. Plis...

Lòt òf