Peye pa telefon

Vil Miyami yo ap resevwa yon rabe sou yon lari peye pa pakin telefon (pa valab ak lot pwogram rabe). Pou enskri Tanpri bay nimewo kont lan pa telefon, nimewo telefon mobil, plak lisans, ak upload yon kopi nan enskripsyon an machin nan chak machin sou kont lan. Machin yo dwe anrejistre nan vil Miyami. Tanpri note ke rabe sa a valab pou vil Miyami yo ak anwolman nan pwogram nan dwe renouvle chak ane.

Tanpri adrese nenpòt kesyon sou pwogram nan sèvis Kliyan nan [email protected] oswa 305-373-6789 ext 202.