MPA se yon manb aktif nan kominote sid Florid la, ki kontribye nan finansman ak nan-kalite sevis pou plis pase trant festival, evenman ak Oganizasyon ki pa peye chak ane. Anplis de sa, jesyon MPA a ak anplwaye patisipe nan kanpay anyel charitab ki ap ranmase yo, chita sou ankadreman yo nan zon ki pa peye-pwofi, ak bay tan yo ak resous nan aktivite kominote.