Citation dispans

Si ou panse ke nou yo te bay yon citation espre, ou ka mande pou ke citation a va sispann (anile).

 • Y ap ranpli epi remèt dispans mande fòm ki pi ba
 • Kole yon kopi citation a
 • Kole yon kopi estati peye sipò dokiman (resi, kat kredi deklarasyon, etc.)

Ou pral resevwa enfòmasyon ki di nan elètronik mail desizyon a pou renonse (annuler) oubyen pa renonse a citation.

Kòmantè oswa enkyetid yo ka voye nan Depatman Sèvis Kliyantèl la.

Note byen ke, anba lwa Florid, lèt elektwonik adrès yo rekò piblik. Si ou pa vle lèt elektwonik adrès ou te pibliye an repons a yon demand rekò piblik, pa voye lèt elektwonik rèsponsab sa a. Okontrè, kontakte Biwo sa a pa telefòn oubyen nan ekri. Wè Sec. 668.6076, Florid Lois.

  Pwomès nòt

  Nan kèk sikonstans yon parker pou okenn nan nou peye frè garaj la pou tout tan ki te rete nan plant la. Lè sa a penis parker a ap fè ekri yon pwomès ekri. Parker a kapab peye a nesesè frè nan lespas 48 è tou senpleman pa ranpli ak Envoi a fòm pi ba pase.

  Si Peman an pa padone nan 48 edtan yon reklamasyon nan $35 nan domaj ka pote kont Parker la. Otorite legal pou fe sa rive anba lwa peche nou a (oswa, nan seten sikonstans, anba lwa kontra a). Si ou echwe pou peye reklamasyon nou an, machin ou ka drage si li se anko enkorekteman estasyone sou pwopriyete opere pa nou. Nou tou rezeve dwa pou pran plis aksyon pou kolekte domaj nou, tankou tout depans ak entere.

  Remèt lajan nan 72 zè pa pral debouche sou émission de yon citation pou rès moun kòb pou gen ak en. Peman soumèt davans sou Internet pou pwomès ekri apwè 72 zè émission a pa ka trete.

  Kòmantè oswa enkyetid yo ka voye nan Depatman Sèvis Kliyan an atravè telefòn 305-373-6789, Mon - Vandredi 7:30 am - 5:30 pm, oswa pa imèl [email protected].