Jou 21 Jen 2021 la, Mesye James Cassel te nonmen pou Komisyon Konsey la nan Otorite Pakin Miami an. Li te ratifye pa vil la nan Miyami Komisyon le 8 Jiye 2021. Mesye Cassel se prezidan ak ko-fondate Cassel Salpeter & co, LLC, yon bank envestisman sid Florid. Li se prezidan an vis ansyen nan Landenburg Thalmann & co, Inc., kote li te jere depatman Banking Envestisman konpayi an nan 2006-2009. Anvan sa, Mesye Cassel te sevi kom fondate ak prezidan kapitalink, L.C, yon bank envestisman boutique Sid Florid soti nan 1998 a 2006.

Li se yon ansyen manm Nan Pakin Otorite Pakin Otorite Pakin nan.  Mesye Cassel se yon manm Nan Asosyasyon an pou Kwasans Corporate ak yon direkte ansyen ak prezidan nan Sid Florida Chapter la. Li se yon kolonis Miami Herald Herald e li te adrese pi gwo konferans sou fizyon ak akizisyon ak finans antrepriz nasyonalman ak entenasyonalman. Mesye Cassel te resevwa yon Bachelor nan Syans nan syans politik ak ekonomi soti nan Inivesite Ameriken ak gradye ak yon degre lwa soti nan University of Miami.